• Vozidlo – Wikipedie

    cs.wikipedia.org/wiki/Vozidlo Typy vozidel Kolejová vozidla. železniční vozidla. vozidla metra a jiných speciálních drah; tramvaje; vozidla důlních a průmyslových drah; Kolejová ...
  • Prihlásenie vozidla z iného okresu, Ministerstvo vnútra SR ...

    www.minv.sk Nový d ržiteľ vozidla je povinný si do 30 dní od dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa) prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie ...
  • Auto - Vozidla .cz

    www.vozidla.cz Automobil neboli kolové vozidlo používané pro přepravu cestujících, který také nese svůj vlastní