• "Transports un loģistika" un "Automehānika" - TV klips - (28 ...

    www.youtube.com/watch Biznesa izstāde "Transports un Loģistika" ir komplekss pasākums transporta un tranzīta nozares uzņēmējiem, vadošajiem ekspertiem un valsts ...
  • eksports.liaa.gov.lv

    eksports.liaa.gov.lv/files/.../transports_logistika_izstades_2015.pdf Izdevumā ievietotie izstāžu dati un ārējās saites ir apkopotas izmantojot attiecīgo izstāžu organizētāju un citu izstāžu informācijas avotu sn iegtos ...
  • www.liaa.gov.lv

    www.liaa.gov.lv/files/liaa/.../11.transports_logistika_izstades_2013.pdf Izdevumā ievietotie izstāžu dati un ārējās saites ir apkopotas izmantojot attiecīgo izstāžu organizētāju un citu izstāžu informācijas avotu sniegtos ...