• Tổ chức xã hội – Wikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_x%C3%A3_h%E1%BB%99i Tổ chức xã hội là khái niệm thường dùng trong xã hội học, và có thể được hiểu theo nghĩa hẹp hoặc rộng. Theo nghĩa rộng, tổ ...
  • Xã hội – Wikipedia tiếng Việt

    vi.wikipedia.org/wiki/Xã_hội Tổ chức xã hội là một dạng nhóm thứ cấp khá phổ biến. Theo nghĩa rộng, tổ chức xã hội chỉ bất kể tổ chức nào trong xã hội.
  • Các tổ chức xã hội - hatinh.gov.vn

    www.hatinh.gov.vn/bomaytochuc/tochucxahoi/Pages/Cáctổchứcxãhội.aspx Các tổ chức xã hội 1. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi. 2. Hội chữ thập đỏ. 3. Hội khuyến ...