• Reproduktiv hälsa – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Reproduktiv_h%C3%A4lsa Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i ...
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/.../Sexuell_och_Reproduktiv_H%C3%A4lsa_och_R%C3%A4ttigheter SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter [1], engelska: Sexual and Reproductive Health and Rights) är ett område inom arbetet med mänskliga rättigheter.
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter srhr

    www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/sexuell-reproduktiv-halsa-rattigheter SRHR Den handlingsplan som antogs vid FN:s konferens 1994 om befolkning och utveckling startade ett paradigmskifte med fokus på individens reproduktiva hälsa