• Religionsvetenskap – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Religionsvetenskap Religionsvetenskap är det vetenskapliga studiet av religioner, deras bakgrund och utveckling. I Sverige förekommer det att teologi av historiska skäl används i ...
  • Top 3 Lektor I Religionsvetenskap profiles | LinkedIn

    www.linkedin.com/title/lektor-i-religionsvetenskap Here are the top 3 Lektor I Religionsvetenskap profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
  • Religionsvetenskap - Academia.edu - Share research

    www.academia.edu/People/Religionsvetenskap Religionsvetenskap. People 12. Documents 1. Jobs 0. Related Research Interests. Religionswissenschaft. 50. Poison Dart Frogs. 19. The Old Testament. 80. Grekiska. 1 ...