• Publikasjoner – Innovasjonsforskeren

  innovasjonssidene.wordpress.com/publikasjoner Get every new post delivered to your Inbox. Build a website with WordPress.com. %d bloggers like this:
 • Top 25 Publikasjoner profiles | LinkedIn

  www.linkedin.com/title/publikasjoner Here are the top 25 Publikasjoner profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
 • Publikasjoner - Listeside | NUPI

  www.nupi.no/Publikasjoner NUPI er et uavhengig forskningsinstitutt som har til formål å forske og informere om internasjonale utviklingstrekk og spørsmål som er sentrale for norsk ...
  • CEDREN - Publikasjoner

   www.cedren.no/Publications Publikasjoner. Her finner du publikasjoner fra CEDREN. For publikasjoner relatert til spesifikke prosjekter, besøk de individuelle prosjektsidene.
  • Publikasjoner — NordForsk

   www.nordforsk.org/no/publikasjoner Mapping of Nordic university cooperation on research 2015. This study was conducted as part of a NordForsk project, the strategic analysis of research policy, with a ...
  • Publikasjoner - Kulturhistorisk museum

   www.khm.uio.no/forskning/publikasjoner Edited by Giles E. M. Gasper, Durham University, UK and Svein H. Gullbekk, UiO: Kulturhistorisk Museum, Norway. Bringing together essays from experts in a variety of ...
  • Publikasjoner - AkzoNobel Wood Coatings Norge

   www.akzonobel.com/wood/no/publikasjoner This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website ...
  • Publikasjoner / SIFER

   sifer.no/publikasjoner Publikasjoner. SIFER-ansatte publiserer en rekke artikler årlig. Her finner du fagfellevurderte, vitenskapelige artikler innen områdene sikkerhets-, fengsels og ...
  • Publikasjoner | NILU - Norsk institutt for luftforskning

   www.nilu.no/Publikasjoner/tabid/62/language/nb-NO/Default.aspx Her finner du oversikt over de fleste av NILUs publikasjoner og presentasjoner f.o.m. 2000, i tillegg til enkelte tidligere publikasjoner. Finner du ikke det du leter ...
  • no.wikipedia.org

   no.wikipedia.org/wiki/Publikasjon no.wikipedia.org