• Particle physics - Wikipedia, the free encyclopedia

  en.wikipedia.org/wiki/Particle_physics Particle physics (also high energy physics) is the branch of physics that studies the nature of the particles that constitute matter (particles with mass) and ...
 • Partikelfysik – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Partikelfysik Partikelfysik eller elementarpartikelfysik är den gren inom fysiken som studerar elementarpartiklar, materiens minsta beståndsdelar, och hur dessa växelverkar med ...
 • Partikkelfysikk | Universitetet i Bergen

  www.uib.no/fg/subatom/54609/partikkelfysikk CTA. The Cherenkov Telescope Array or CTA is a multinational, world-wide project to build a new generation ground-based gamma-ray instrument in the energy range ...
  • partikkelfysikk | AstroMaria

   mariahammerstrom.wordpress.com/tag/partikkelfysikk Posts about partikkelfysikk written by Maria Hammerstrøm ... For en liten stund siden fikk jeg forespørsel fra Fysisk institutt om å tegne en ny versjon av en ...
  • Norwegian-English translation :: partikkelfysikk

   www.norskengelskordbok.com/en/dictionary-norwegian-english/partikkelfysikk partikkelfysikk = particle physics. The Norwegian to English online dictionary. Check spelling and grammar. Norwegian-English translations. Over
  • partikkelfysikk - Free definitions by Babylon

   www.babylon.com/definition/partikkelfysikk partikkelfysikk - Free definition results from over 1700 online dictionaries
  • Partikkelfysikk - Wikipedia

   nn.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A6rpartikkelfysikk Eksperimentell partikkelfysikk. Den viktigaste kjelda til kunnskap innan partikkelfysikk er eksperiment der subatomære partiklar kolliderast med kvarandre, og ...