• Mobilný telefón - Wikipédia

    sk.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%BD_telef%C3%B3n Jednotlivé časti pre základne mobilné telefónne stanice boli vynájdené v roku 1947 v Bellových laboratóriách AT&T a ... Digitálne mobilné komunikácie ...
  • Komunikácia - Wikipédia

    sk.wikipedia.org/wiki/Komunik%C3%A1cia Komunikácia môže byť: výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov:
  • Mobilné komunikácie - Ministerstvo dopravy, výstavby a ...

    www.telecom.gov.sk/index/index.php Normalizačné dokumenty ETSI : Digitálne televízne a rozhlasové vysielanie (DVB/DAB) Tiesňové komunikácie (EMTEL) Kvalita prenosu hovoru a multimédií (STQ)