• Östra Smålands missionsförening – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stra_Sm%C3%A5lands_missionsf%C3%B6rening Föreningen startade som en paraplyorgansation för flera mindre missionsföreningar som bildats och så möjliggöra anställning av en predikant.
  • Svenska Alliansmissionen – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Alliansmissionen De lokala missionsföreningarna runt om i Småland kom att ses som understödjande missionsföreningar till Jönköpings Missionsförening.
  • Svenska missionsförbundet (30 juni 1883) - Wikisource

    sv.wikisource.org/wiki/Svenska_missionsf%C3%B6rbundet_(30_juni_1883) Af de 108 svenska missionsföreningar, som förbundit sig med Stiftelsen, tillhöra de flesta Karlstads (49), Upsala (18) och Vesterås (18) stift.