• Základní lidská práva – Wikipedie

    cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v České republice zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod. ...
  • Hlava II – Lidská práva a základní svobody – Listina ...

    zakony.centrum.cz/listina-zakladnich-prav-a-svobod/hlava-2 Základní lidská práva a svobody. Čl. 5. Každý je způsobilý mít práva. Čl. 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před ...
  • Listina základních práv a svobod – Wikipedie

    cs.wikipedia.org/wiki/Listina_z%C3%A1kladn%C3%ADch_pr%C3%A1v_a_svobod Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují ...