• Lương thực thực phẩm

   luongthucthucpham.com Thông tin tin tức lương thực, vệ sinh an toàn thực phẩm, cẩm nang hữu ích trong chế biến bảo quản lương thực thực phẩm, Các đặc ...
  • LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

   luongthuc-thucpham.blogspot.com Sản xuất lương thực trên thế giới từ nay đến năm 2050 cần tăng 60% để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho nhân loại.
  • HỘI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   www.ffa.com.vn UBND tỉnh Kiên Giang cho biết địa phương này vừa chi 300 triệu đồng để hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp đưa hàng ...