• DELK - What does DELK stand for? The Free Dictionary

   acronyms.thefreedictionary.com/DELK Acronym Definition; DELK: Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (Norway Free Lutheran Church) DELK: Deutsche Evangelisch-Lutheranische Kirche (German Evangelical ...
  • Ulike kirkesamfunn - religionheimdal - sites.google.com

   sites.google.com/site/religionheimdal/ulike-kirkesamfunn I den romersk-katolske kirke er det bare menn som kan vies til prest. Samtidig kan kvinner bli nonner, og de kan ha lederfunksjoner i nonneklostre.
  • Mar Thoma - Wikipedia, the free encyclopedia

   en.wikipedia.org/wiki/Mar_Thoma Mar Thoma may refer to: Institutions. Malankara Mar Thoma Syrian Church also known as Mar Thoma Church; People. Mar Thoma I, first indigenous Metropolitan of Malankara
  • Kapittel 14 – kristne kirkesamfunn | Pilatus, ikke Pilates

   pilatusikkepilates.wordpress.com/.../kapittel-14-kristne-kirkesamfunn Under denne overskriften tar jeg for meg fire hovedgrupper av kristne kirker: de protestantiske/reformerte kirkene; ortodokse kirkesamfunn/østkirken; pinsemenigheter ...