• Tidigmodern kulturhistoria - Uppsala University

   www.histfilfak.uu.se/tidigmodernkulturhistoria Tidigmodern kulturhistoria - Early Modern Cultural History ... Historisk-filosofiska fakulteten har inrättat sju forskningsnoder för förnyelse av forskningen.
  • Textil Hemslöjd - Forskning

   textilhemslojd.se/knyppla/forskning Textil Hemslöjd - Vi tillvaratar, ... Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen) ...
  • Om noden Tidigmodern kulturhistoria - histfilfak.uu.se

   www.histfilfak.uu.se/tidigmodernkulturhistoria/om-tidigmodern-kulturhistoria Historisk-filosofiska fakulteten har inrättat sju forskningsnoder för förnyelse av forskningen. Tidigmodern kulturhistoria; Kultur – Demokrati – Medborgarskap;
  • European Citizenship: 20 years on

   www.europeancitizenship.se/index.html Historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala. Faculty of Law, ... European citizenship has been understood as the world's first post-national citizenship, ...
  • Deans and Deputy Deans - Uppsala University, Sweden

   katalog.uu.se/orgInfo Deans and Deputy Deans, ... Teologiska fakulteten Professor ... dekanus Professor Laila Zackariasson Professor Jane Reichel Historisk-filosofiska fakulteten ...
  • Ivan Starenius | LinkedIn

   www.linkedin.com/pub/dir/ivan/starenius View Ivan Starenius’ professional profile on LinkedIn. ... Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria.
  • urn:nbn:se:uu:diva-200444 : Doktorandernas uppfattningar om ...

   www.diva-portal.org/smash/record.jsf Historisk-filosofiska fakulteten. Björnermark, Maria . Uppsala University, University Administration, Planning Division. 2009 (Swedish) Report (Other academic)