• BBC Cymru - Tacteg - Gwyddoniaeth

  www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/gwyddoniaeth.shtml Gwefan adolygu Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3. Ffordd hwyliog o ddysgu drwy gweithgareddau difyr, dalenni ...
 • BBC Cymru - Tacteg

  www.bbc.co.uk/cymru/tacteg Gwefan Gwyddoniaeth a Chymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 (Gwyddoniaeth yn unig). Ffordd hwyliog o ddysgu drwy ...
 • Gwyddoniaeth - Wicipedia

  cy.wikipedia.org/wiki/Gwyddoniaeth Ystyr draddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di-ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth a'r ...
  • Gwyddoniaeth Cymer

   gwyddoniaeth.blogspot.com Croeso i'r Blog Newydd: Welcome to the New Blog: Hoffwn eich croesawu chi i'n blog newydd. Rydym yn bwriadu cynnal gwybodaeth parthed ein gwersi, arbrofion ...
  • Gwyddoniaeth - Learning Wales

   learning.gov.wales/.../140624-science-in-the-national-curriculum-guidance-cy.pdf Gwyddoniaeth Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Department for Children, Education, Lifelong Learning and ...
  • Gwyddoniaeth Gwirion - SAIN - YouTube

   www.youtube.com/watch Fideo 'Fun Science' gan Charlie yn Saesneg gyda geiriau allweddol Cymraeg. Bob hawlfraint gan sianel Charlieissocoollike http://www.youtube.com/user ...
  • CBAC TGAU Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol - amazon.co.uk

   www.amazon.co.uk/CBAC-TGAU-Gwyddoniaeth-Ychwanegol-Additional/dp/0340927038 Buy CBAC TGAU Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol - WJEC GCSE Science and Additional Science: by Morton Jenkins, Philip Barratt, George Snape (ISBN: 9780340927038 ...