• Geovetenskap – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Geovetenskap Geovetenskap är de vetenskaper som huvudsakligen studerar jordklotet, dess historia, fysiska förhållanden samt de processer som är verksamma i och på dess yta.
  • Geovetenskap - YouTube

    www.youtube.com/watch Visste du att man hittat diamanter i de svenska fjällen? Om du studerar geovetenskap får du lära dig mer om diamanter, jorden och dess utveckling.
  • Kategori:Geovetenskap – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Geovetenskap Geovetenskap är vetenskap om fenomen i, på och i närheten av jorden. Några viktiga grenar av geovetenskap är geologi som handlar om de bergarter och jordarter ...