• Geologická rizika - Česká geologická služba

    www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/geologicka-rizika Geologická rizika. V rámci výkonu státní geologické služby a při základním geologickém mapování pracovníci ČGS systematicky detailně mapují ...
  • Geologická rizika, Záchranný kruh

    infobox.zachranny-kruh.cz/mimoradne-udalosti/geologicka-rizika.html K zavalení a zasypání může dojít v důsledku různých havárií i jiných mimořádných událostí, včetně přírodních katastrof. U nás však největší ...
  • GEO SLOVAKIA, Geologická spoločnosť, Košice

    www.geoslovakia.sk/environmentalna_geologia.php Spoločnosť realizuje komplexné činnosti späté s environmentálnou problematikou, od konzultačnej činnosti v environmentálnej oblasti, prieskumných ...