• Centre Dürrenmatt Neuchatel › Dürrenmatt Centre

      stadtbranche.ch/d-44184-centre › Dürrenmatt,_Friedrich › Centre; Centre Dürrenmatt Dürrenmatt Centre. Centre Dürrenmatt Neuchâtel Centre Dürrenmatt Neuchacirctel CDN
    • Deutsch-Projekt: Die Physiker › Projekt

      stadtbranche.de/detail-23283-Deutsch-Projekt%3A › Dürrenmatt,_Friedrich › Deutsch-Projekt: Die Physiker Projekt Projekt Deutsch Drrenmatts Physiker Urauffhrung. Beschreibt den Inhalt des Stücks, Theaterform, ...