• Cổng TTĐT Chính phủ

  chinhphu.vn Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ
 • vanban.chinhphu.vn

  vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban vanban.chinhphu.vn
 • Chính phủ Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

  vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Vi%E1%BB%87t_Nam Bài này nói về chính phủ CHXHCN Việt Nam hiện tại, về những chính phủ Việt Nam trong quá khứ lịch sử, xem ở phần Lịch sử phía ...
  • Chính phủ – Wikipedia tiếng Việt

   vi.wikipedia.org/wiki/Chính_phủ Chính phủ là một chủ thể có quyền lực để thi hành luật pháp trong một tổ chức quốc gia hay một nhóm người ở tầm quốc gia.
  • CTTĐT Chính phủ (Chinhphu.vn)

   baodientu.chinhphu.vn CTTĐT Chính phủ (Chinhphu.vn)
  • chính phủ - Wiktionary

   en.wiktionary.org/wiki/ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7 chính phủ. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. Contents. 1 Vietnamese. 1.1 Etymology; 1.2 Pronunciation; 1.3 Noun ...