• Přenos dat – Wikipedie

    cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enos_dat Přenos dat je přenos digitálních zpráv nebo digitalizovaného analogového signálu pomocí fyzického dvoubodového nebo vícebodového přenosového média ...
  • Bezdrátový přenos dat - ResearchGate

    www.researchgate.net/publication/279440707_Bezdrtov_penos_dat Bezdrátový přenos dat on ResearchGate, the professional network for scientists.
  • Bezdrátový přenos dat - researchgate.net

    www.researchgate.net/publication/44984173_Bezdrtov_penos_dat Bezdrátový přenos dat on ResearchGate, the professional network for scientists.