• Associacions i entitats - Ajuntament de Sa Pobla

    www.ajsapobla.net/ca/associoacions-i-entitats Museu d'Art Contemporani de sa Pobla. Sra. Aina Aguiló. C/ Antoni Maura, 6. Tel: 971542389 . Sala d'exposicions "es Cavallets" Plaça Major, 15. Contacte Museu Art
  • Associacions i federacions. Departament de Justícia

    justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/associacions Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir ...
  • REGISTRE MUNICIPAL D’ASSOCIACIONS I ENTITATS

    ajllavaneres.cat/ARXIUS/Tramits/Participacio/ReglamentRMAEC.pdf ARTICLE 8. PUBLICITAT DE LES DADES. El Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC) serà únic, dependrà de la Secretaria General de la ...