• Addysg Cymru

  addysgcymru.com Croeso i wefan Addysg Cymru. Welcome to the Addysg Cymru website. Bwriad yr wefan yma ydy i hel syniadau am ddefnyddio adnoddau digidol i hybu Llythrennedd â Rhifedd ...
 • Y Termiadur Addysg

  www.termiaduraddysg.org Mae'r Termiadur Addysg yn darparu termau safonol Cymraeg ar gyfer byd addysg, mewn arholiadau, asesiadau, gwerslyfrau yn ogystal ag yn y dosbarth.
 • Guidelines - Y Termiadur Addysg

  www.termiaduraddysg.org 1. How to look up a term 2. How parts of speech are shown 3. Grammatical gender and plural form of nouns 4. Correspondence of verbs and nouns between English and Welsh
  • Addysg Môn

   www.addysgmon.org Goronwy Owen :: Niwbwrch/Dwyran :: Thomas Ellis :: Brynsiencyn :: Pencarnisiog :: Llanddona :: Graig; Tywyn :: Rhoscolyn :: Corn Hir :: Llaingoch :: Llannerchymedd ...
  • APPS | Addysg Cymru

   addysgcymru.com On this page, you will find examples of useful apps for iPad and Android tablets. These are APPS that we have used in class room situations to promote Literacy and ...
  • addysg cymru (@addysgcymru) | Twitter

   twitter.com/addysgcymru The latest Tweets from addysg cymru (@addysgcymru). Oes gennych chi farn am addysg yng nghymru?. cymru
  • About Us | Addysg Grefyddol

   www.religious-education-wales.org/about-us This website is overseen by an Editorial Board from both the University of Wales Trinity Saint David and Bangor University. The staff of these universities provide a ...
  • Every Learning Centre was founded on the belief that every ...

   www.addysg2learn.com Every Learning Centre was founded on the belief that every CWU member has the ability to learn. Over the past ten years, our ULRs has helped more than 200 students ...
  • Llywodraeth Cymru | Addysg a sgiliau

   llyw.cymru/topics/educationandskills Ein swyddogaethau Ein cyfrifoldebau. Rydyn ni’n gyfrifol am addysg a sgiliau yng Nghymru. Rydym yn gweithio i godi safonau darpariaeth addysg a hyfforddiant ...
  • Dysgu Cymru

   dysgu.llyw.cymru We would like to show you a description here but the site won’t allow us.