• Sjedinjene Američke Države - Wikipedija

    hr.wikipedia.org/wiki/Sjedinjene_Ameri%C4%8Dke_Dr%C5%BEave Sjedinjene Američke Države, ... Njemačka i dr.) ... 15-64 godine: 67,0% (muškarci 98.914.382; žene 99.324.126) 65 godina i više: ...
  • NACIONALNA IDENTIFIKACIJA U HRVATSKOJ - ResearchGate

    www.researchgate.net/.../27203338_NACIONALNA_IDENTIFIKACIJA_U_HRVATSKOJ NACIONALNA IDENTIFIKACIJA U HRVATSKOJ on ResearchGate, the professional network for scientists. Article . NACIONALNA IDENTIFIKACIJA U HRVATSKOJ. Miroslav VUJEVIĆ ...
  • oslobodjenje-05.01.2013. - Scribd - Read Unlimited Books

    sr.scribd.com/doc/182284651/oslobodjenje-05-01-2013 ... prvenstveno Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, Njema~ka, Engleska, Francuska, Rusija i Turska, ... [efa dr`ave kritikovala su i dva favorita na idu} ...