• Polárna oblasť - Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rna_oblas%C5%A5 Polárne oblasti: Antarktída • Arktída. Oceány: Atlantick ...
 • Polárne Oblasti - ProProfs Quiz

  www.proprofs.com/quiz-school/story.php Plocha zaľadnenia Arktického oceánu sa nemení len v závislosti od globálneho otepľovania, ale aj v prirodzených ročných cykloch, kedy dochádza k jej ...
 • Svetový oceán - Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_oce%C3%A1n Polárne oblasti: Antarktída • Arktída. Oceány: Atlantick ...
  • Referaty.sk - Polárne oblasti

   referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/37695 Flóra arktickej oblasti je vzhľadom na drsné klimatické podmienky veľmi chudobná. Tvoria ju iba riasy, machorasty a lišajníky. Väčšina života sa odohráva ...
  • Polárne oblasti Zeme :: Geografia pre žiakov

   geografiapreziakov.webnode.sk/a6-rocnik/poznamky/polarne-oblasti-zeme POZNÁMKY: Polárne oblasti Zeme - nachádzajú sa na Severnej a Južnej pologuli. Južná pologuľa: ANTARKTÍTDA - oblasť okolo Južného pólu
  • geografia: Polárne oblasti - poznamkygeografia.blogspot.com

   poznamkygeografia.blogspot.com/2012/05/polarne-oblasti.html málo zrážok, najveternejší svetadiel, absolútne minimum - 89,2 st. C na stanici Vostok, nie je rozvinutá riečna sieť, v lete topenie ľadovcov- občasné toky
  • Referaty.sk - Polárne oblasti

   referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/40267 Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopisy