• Organisation – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Organisation De flesta studier av organisationers storlek har gjorts i USA och Storbritannien, vilket gjort att vissa betraktar organisationer under 1500 anställda som "små".
  • Ideell organisation – Wikipedia

    sv.wikipedia.org/wiki/Ideell_organisation Ideella organisationer i Sverige, se ideell förening. Ideella organisationer i Finland, se registrerad förening. En ideell organisation är en icke-statlig ...
  • Offentlige Organisationer | LinkedIn

    www.linkedin.com/topic/offentlige-organisationer View 721 Offentlige Organisationer posts, presentations, experts, and more. Get the professional knowledge you need on LinkedIn.