• Mã nguồn mở là gì ? | Hệ thống thông tin quản lý

   nhom7b3g.wordpress.com/2009/03/21/ma-ngu%E1%BB%93n-m%E1%BB%9F-la-gi Open Source: phần mềm có mã nguồn mở Free software: phần mềm miễn phí, đôi khi free software được dùng với ý nghĩa bao gồm cả open ...
  • Vietnamese Open Source Software - VnOSS

   vnoss.org VnOSS được lập ra với mong muốn là nơi qui tụ các người Việt quan tâm đến phần mềm mã nguồn mở.
  • vocw.edu.vn - Mã nguồn mở Joomla, Wordpress, Drupal ...

   www.vocw.edu.vn Vietnam Open Code Web - Mã Nguồn Mở VOCW.edu.vn - Nơi cung cấp kỹ năng thiết kế web bằng các mã nguồn mở nổi tiếng trên thế giới như ...
  • Uber · GitHub

   github.com/uber Open Source Software at Uber. GitHub is where people build software. More than 12 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 31 million projects.