• BBC Cymru - Tacteg - Gwyddoniaeth

  www.bbc.co.uk/cymru/tacteg/gwyddoniaeth.shtml Gwefan adolygu Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3. Ffordd hwyliog o ddysgu drwy gweithgareddau difyr, dalenni ...
 • Gwyddoniaeth - Wicipedia

  cy.wikipedia.org/wiki/Gwyddoniaeth Ystyr draddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di-ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth a'r ...
 • Gwyddoniaeth Adnoddau CA3 - Analema - TES Resources

  www.tes.com/teaching-resource/gwyddoniaeth-adnoddau-ca3-analema-6159236 Dewis o ddeunyddiau sy’n cefnogi’r cysyniadau a gyflwynir yng nghwrs newydd Gwyddoniaeth CA3 ar sail gofynion y Cwricwlwm Gwyddoniaeth Cenedlaethol yw’r ad...
  • Gwyddoniaeth Cymer

   gwyddoniaeth.blogspot.com Croeso i'r Blog Newydd: Welcome to the New Blog: Hoffwn eich croesawu chi i'n blog newydd. Rydym yn bwriadu cynnal gwybodaeth parthed ein gwersi, arbrofion ...
  • BBC Cymru - Tacteg

   www.bbc.co.uk/cymru/tacteg Gwefan Gwyddoniaeth a Chymraeg ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 (Gwyddoniaeth yn unig). Ffordd hwyliog o ddysgu drwy ...
  • Gwyddoniaeth - Learning Wales

   learning.gov.wales/.../140624-science-in-the-national-curriculum-guidance-cy.pdf Gwyddoniaeth Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 Yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Department for Children, Education, Lifelong Learning and ...
  • Gwyddoniaeth/Science - Ysgol Gyfun Gwynllyw

   gwynllyw.weebly.com/gwyddoniaethscience.html Rydym yn adran fawr a llewyrchus. Ein nod yw datblygu diddordeb mewn a brwdfrydedd ar gyfer gwyddoniaeth, ac i alluogi'r myfyrwyr i feithrin sgiliau gwyddonol ...