• BBC Alba Foghlum - bbc.co.uk

  www.bbc.co.uk/alba/foghlam BBC Alba Foghlum - bbc.co.uk
 • Foghlam - YouTube

  www.youtube.com/watch Tha Foghlam Gàidhlig a' tairgsinn raon fharsaing de dhreuchdan, leis an leudachadh ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Chan e a-mhàin cothroman ann ...
 • foghlam - Wiktionary

  en.wiktionary.org/wiki/foghlam foghlam. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. Contents. 1 Scottish Gaelic. 1.1 Alternative forms; 1.2 Noun; 1.3 References;
  • Stòras na Gàidhlig - Stòras na Gàidhlig

   gaidhlig.educationscotland.gov.uk Tha Foghlam Alba ag amas air a bhith a’ toirt na Gàidhlig air adhart mar làn phàirt de fhoghlam na h-Alba. Tro Stòras na Gàidhlig ghèibh luchd-gnìomh ...
  • Education Scotland Foghlam Alba - ERIC

   files.eric.ed.gov/fulltext/ED535360.pdf Education Scotland Foghlam Alba Performing arts A subject-based aspect report on provision in Scotland’s colleges by HM Inspectors on behalf of the
  • Cànan nan Gàidheal: 1.6 Foghlam - The Open University

   www.open.edu/openlearn/languages/more-languages/.../content-section-1.6 1.6 Foghlam. Chuir eilthireachd (an dà chuid saor-thoileach agus èiginneach) às do dh’fhàs nàdarrach sam bith a bh’ air a bhith ann an sluagh na Gàidhlig.
  • Fallow Deer Distribution Map | Scottish Venison Education Portal

   foghlam.scottish-venison.info/maps Fallow Deer Distribution Map (Click for Larger Version) Further information relating to changes in distribution is available from the BDS website. Comments are closed.