• DMOZ - World: Tiếng Việt: Xã hội: Quân sự

   www.dmoz.org/World/Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t/.../Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1 World: Tiếng Việt: Xã hội: Lịch sử: Chiến tranh và mâu thuẫn (3) World: Tiếng Việt: Địa phương: Châu Á: Việt Nam: Chính phủ: ...
  • Hung Nguyen - Google+

   plus.google.com/116351428308106280010 ... và a ấy muốn thể hiện cho bạn bè năm châu thấy được sự đoàn kết giữa hai nước thay vỉ chiến tranh và mâu thuẫn.. ...
  • Mr Thịnh Kute - mrthinhkutepy.blogspot.com

   mrthinhkutepy.blogspot.com Chiến tranh và mâu thuẫn trong Hip Hop: Trong Hip Hop, chuyện hai người đụng độ, xích mích với nhau là chuyện thường gặp.
  • Mâu thuẫn đông – tây và sự khởi đầu của “chiến tranh lạnh ...

   tuankoish.blogspot.com/2013/02/mau-thuan-ong-tay-va-su-khoi-au-cua.html >> Thế nào là chiến tranh lạnh? Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa 2 phe TBCN và XHCN?