• Botanická zahrada – Wikipedie

  cs.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_zahrada Milena Roudná, Petr Hanzelka: Botanické zahrady ... Magdaléna Chytrá, Petr Hanzelka, Radoslav Kacerovský a kolektiv: Botanické zahrady a arboreta ...
 • Botanická záhrada - Wikipédia

  sk.wikipedia.org/wiki/Botanick%C3%A1_z%C3%A1hrada Botanická záhrada je účelové zariadenie na pestovanie domácich a cudzokrajných rastlín usporiadaných podľa botanického systému alebo geografických celkov.
 • Botanické zahrady a arboreta České republiky

  www.researchgate.net/.../47109083_Botanick_zahrady_a_arboreta_esk_republiky_ Botanické zahrady a arboreta České republiky / on ResearchGate, the professional network for scientists. ... Botanické zahrady v novém tisíciletí : ...
 • BOTANICKÉ ZAHRADY - data.zsslusovice.cz

  data.zsslusovice.cz/.../p_195_rozmanitostpodmnekivotanazemi_botanickzahrady.pptx Botanické zahrady. Pří_195_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Botanické zahrady. ... Některá arboreta jsou specializovaná na jehličnaté rostliny,
 • Publikace - Botanická zahrada Praha

  www.botanicka.cz/hlavni-stranka/odborna-cinnost/publikace.html ... a to na klasické botanické zahrady a arboreta, botanické zahrady a arboreta při středních školách a ostatní botanické zahrady a arboreta. ...
 • Botanické zahrady České republiky - researchgate.net

  www.researchgate.net/.../40358093_Botanick_zahrady_esk_republiky__historie_vz... Botanické zahrady České republiky : historie, význam a přínos k plnění mezinárodních závazků / ... Botanické zahrady a arboreta České republiky /
 • 2005 - Botanická zahrada Praha

  www.botanicka.cz/hlavni-stranka/odborna-cinnost/konference/2005.html ... their Conservation and Role of Botanic Gardens and Arboreta. ... osobu netradiční oslavou vaší zamilovanosti a vezměte ji do botanické zahrady, ...
 • Novinky v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi

  www.ibot.cas.cz/.../novinky-v-pr-honick-botanick-zahrad-na-chotobuzi.html ... (ještě v roce 2012 byla část pomologického arboreta zarostlá ... Během výstavy by měl být zprovozněn vchod do zahrady od začátku ...
 • BIOLOGIE PRO VŠECHNY: Brno a okolí-Botanická zahrada

  biologie-otazky.studentske.cz/2008/09/brno-okol-botanick-zahrada.html Jedná se o občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta (botanická zahrada zaměřená na dřeviny) ...
 • Category:Botanical gardens in the Czech Republic - Wikimedia ...

  commons.wikimedia.org/wiki/Category:Botanical_gardens_in_the_Czech_Republic Arboreta in the Czech Republic‎ ... Media in category "Botanical gardens in the Czech Republic" ... botanick ... 8.88 MB. Retrieved ...