• นิกาย - KruMouy 'MP

   sites.google.com/site/krumouymp/islamic-studies/sect เพื่อใช้ในการศึกษา ... หน้าที่ของประชาติมุสลิมต่ออัลกุรอาน
  • นิกายสักยะ - วิกิพีเดีย

   th.m.wikipedia.org/.../%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA... ... แบ่งเป็นนิกายย่อยหลายนิกายเช่นเดียวกับนิกายอื่นๆ คำ ...
  • Teacing monks: Further Training in Australia - Sunnataram ...

   www.sunnataram.org/.../thai-missionary-monks-further-training-in-australia Teacing monks: Further Training in Australia Sunnataram Forest Monastery now establishes a special training program to support teaching monks. This special program to ...