• การออกแบบ Design - prc.ac.th

    www.prc.ac.th/newart/webart/design01.html การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น ...
  • การออกแบบ - วิกิพีเดีย

    th.wikipedia.org/.../%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E... การออกแบบ (อังกฤษ: design) การวางแผนที่จะสร้าง (เช่นในการเขียน ...
  • การออกแบบ (Design) | TurtleTigger

    noeytiah.wordpress.com/.../%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B... แนวคิดในการออกแบบ การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นั้น ...