• ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

  kn.wikipedia.org/.../%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E... ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತವಾದ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ...
 • ವರ್ಗ:ಸರ್ಕಾರ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

  kn.wikipedia.org/.../%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97:%E0%B2%B8%E0%B2%B0%... "ಸರ್ಕಾರ" ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೧೪ ...
 • JNV Bangalore Urban

  jnvbangaloreurban.com/ContentPages/Home.aspx ... ,ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ವಿಭಾಗ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ...
  • JNV Bangalore Urban

   jnvbangaloreurban.com/ContentPages/Admission.aspx ... ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ) ... BANGALORE URBAN DISTRICT - KARNATAKA (An Autonomous Organization under Ministry of Human Resources Development, ...
  • Montgomery County, Maryland

   montgomerycountymd.gov/home.aspx Montgomery County Government County Web Accessibility information including Alternative Format Requests for Disabled Users are provided on this page. Alert ...
  • Govt ITI College,Hassan - govtitihassan.org

   govtitihassan.org govt industrial training institute, hassan. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. b.m road, near railway station, opp k.s.r.t.c, bus depo, hassan, state ...