• ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

    kn.wikipedia.org/.../%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%A6_%E0%B2%87%... ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಇತಿಹಾಸ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ (ಹೋಮೋ ...
  • ಇತಿಹಾಸ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

    kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%87%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B8 ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದರ್ಥ (ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ...
  • ಇತಿಹಾಸ - Wiktionary

    en.wiktionary.org/.../%E0%B2%87%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B8 ಇತಿಹಾಸ. Definition from Wiktionary, the free dictionary. Jump to: navigation, search. Contents. 1 Kannada. 1.1 Etymology; 1.2 Noun. 1.2.1 Declension; Kannada