• યુરોપ - વિકિપીડિયા

  gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%AA યુરોપ ભૂગોળની દ્રષ્ટીએ યુરેશીયા ખંડનો ઊપખંડ છે. સંસ્કૃતિક ...
 • શ્રેણી:યુરોપ - વિકિપીડિયા

  gu.wikipedia.org/.../%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%A3%E0%AB%80:%... શ્રેણી "યુરોપ"માં પાના. આ શ્રેણીમાં કુલ ૫૩ પૈકીનાં નીચેનાં ૫૩ ...
 • યુરોપ - NavGujarat Samay

  navgujaratsamay.indiatimes.com/international/europe/articlelist/25043598.cms NavGujarat Samay gets you the top latest, current and breaking news from Europe's top countries and cities on politics, current affairs, local news, economy, jobs ...
  • યુરોપ - Vikižodynas - lt.wiktionary.org

   lt.wiktionary.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%AA Šio žodžio યુરોપ Gudžaratų kalba aprašymas buvo sukurtas pagal vertimą įrašytą žodyje Europa . Šis aprašymas gali būti netikslus ar nepilnas.
  • યુરોપ - Βικιλεξικό

   el.wiktionary.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%AA Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12:50. Όλα τα κείμενα ...
  • યુરોપ — Викисловарь

   ru.wiktionary.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%AA Последнее изменение этой страницы: 11:30, 23 марта 2015. Текст доступен по лицензии Creative Commons ...