• Масовни медиуми — Википедија

  mk.wikipedia.org/.../%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%... Масовни медиуми (често само медиуми) или јавни гласила — поим кој најчесто се користи за да ...
 • Друштвени медиуми — Википедија

  mk.wikipedia.org/.../%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%... Друштвени медиуми — алатки и платформи кои луѓето ги користат на интернет за да ...
 • Спиритизъм — Уикипедия

  bg.wikipedia.org/.../%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D... ... 1850 г. С помощта на дъщерите на свой приятел, играещи ролята на медиуми, ...
  • Медиуми - pressclipping.com.mk

   www.pressclipping.com.mk/mediumi В о нашата секојдневна работа постојано следиме 4 групи медиуми: печатени медиуми ...
  • Academia.edu - Share research

   www.academia.edu/People/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8 медиуми. People 1. Documents 2. Jobs 0. Related Research Interests. ликовна ...
  • Медиуми - dadalos.org

   www.dadalos.org/mzd/parteien/Grundkurs3/medien.htm Басната за слугинката и четвртата власт. Си била еднаш една демократска земја со две ...