• Жылуулук жана айлана чөйрө - YouTube

    www.youtube.com/watch Жылуулук жана айлана чөйрө BilimkeniAcademy. ... Металлдардын алынышы жана химиялык ...
  • Гляциология - Wikipedia

    ky.wikipedia.org/.../%D0%93%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D... ... муз жана ...логия) ... айлана-чөйрө менен болгон катнашын, ... муздар жөнүндөгү илим деп ...
  • Айлана-чөйрө - Wikipedia

    ky.m.wikipedia.org/.../%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D3%A9%D0%B... Айлана-чөйрө - адамды тегерете курчап турган жашоо-тиричилик жана өндүрүштүк иш шарты.