• Životné prostredie - Wikipédia

    sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie Životné prostredie alebo zriedkavo environment je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ...
  • EUROPA - Tematické oblasti EÚ – Životné prostredie

    europa.eu/pol/env/index_sk.htm Životné prostredie Životné prostredie. Rukopis bol aktualizovaný v november 2014. Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“
  • Messer | Životné prostredie

    www.messer.sk/Produkty__a_riesenia/Technologie/zp/index.html Životné prostredie. Poland: Gases optimize manufacturing processes A contract was signed with the Toruń waterworks for the supply of liquid oxygen for ozone ...