• Milos Cernak | LinkedIn

   www.linkedin.com/in/milos-cernak-065a0515 ... aby v nadväzujúcich etapách bol systém rozšíriteľný o ďalšie jazyky a modality a bol tak využiteľný aj pre špecifické skupiny používateľov ...
  • 1911.sk Krátke zbrane a pištole - najväčší výber Co ...

   webpagesanalyzer.com/www/1911.sk Krátke zbrane a pištole - najväčší výber Coltov 1911. Website Age: ... Traffic Country: Slovakia. Dmoz Website Title: Internetové obchody/Špecifické skupiny ...
  • Kochleárny implantát - Wikipédia

   sk.wikipedia.org/wiki/Kochle%C3%A1rny_implant%C3%A1t ... v rôznych vzdialenostiach od začiatku slimáka, a tak môžu pri podráždení elektrickým impulzom aktivovať špecifické skupiny vlákien sluchového nervu.
  • Periodikum - Wikipédia

   sk.wikipedia.org/wiki/Periodikum pre špecifické skupiny čitateľov: odborné, vedecké, profesionálnych a občianskych skupín, podnikové a firemné, školské a iné.
  • Marian Trnka | LinkedIn

   sk.linkedin.com/in/marian-trnka-38903a51 ... aby v nadväzujúcich etapách bol systém rozšíriteľný o ďalšie jazyky a modality a bol tak využiteľný aj pre špecifické skupiny používateľov ...
  • Periodická tla č pod ľa jazyka vydania a cie ľovej skupiny

   www.culture.gov.sk/extdoc/4052/azu_periodika špecifické skupiny 703 696 698 z toho denníky spolu tituly 11 11 11 z toho v jazyku ma ďarskom 1 1 1 Ukazovate ...
  • Windows Vývojári poznámky: Písmo-formáte

   support.microsoft.com/sk-sk/kb/65123 Avšak, tuExistujú špecifické skupiny pre každý znak. DFF_1COLOR DFF_16COLOR DFF_256COLOR DFF_RGBCOLOR GlyphEntry strucgeWidth dw ? ...